CE Märgistus

body-third-col: 
image-third: 
body-third: 

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜs toodetud PVC-aknad ja uksed omavad CE-märgistust . See on n-ö toote „pass“, mis tõendab, et tooted on kontrollitud ja vastavad nõuetele, mis on esitatud Euroopa Liidu ehitustoodete direktiivis 89/106/EMÜ ja harmoniseeritud standardis EVS-EN 14351-1:2006+A1:2010 (Aknad ja välisuksed. Tootestandard, toimivusomadused. Osa 1: Aknad ja välisuksed, millele ei esitata tulepüsivus- ja/või suitsutõkestusnõudeid).

Kõik Arutech aknad ja uksed on toodetud vastavalt profiili- ja sulusetarnija esitatud spetsifikatsioonidele ning toodete esmased tüübikatsetused (ITT) on tehtud Saksamaal „IFT Rosenheim GmbH” katselaboris (teavitatud asutus nr. 0757).

Klõpsake lingil, et näha PDF faili uues aknas :

EÜ vastavusdeklaratsioon:

Toodete CE-märgised: