Meie ideoloogia

  • Rajasime ettevõtte selleks, et pidevalt end täiendada ja püüelda paremuse poole. Oleme sõbralikud, korrektsed ja täpsed. Töö on kiire ja kvaliteetne.
  • Vastutame kõikide nende eest, kes meiega töötavad. Töö peab tooma rahulduse heast tulemusest ja uhkuse teadmisest, et igaüks on kollektiivi liige, kus eesmärgid ja ülesanded on ühised ning arusaadavad. Juhatus peab olema õiglane. Töötajatel peab olema võimalus avaldada soove ja kaebusi. Kõigi tasemete juhatajad peavad olema kompetentsed ja ausad. Peavad olema tingimused, et väärilisi tunnustatakse ja edutatakse ning iga töötajat võetakse kui isiksust. Peame olema uuendustele avatud ja tegema loomingulisi ettepanekuid. Suhted töökaaslaste vahel peavad olema ausad, mõistvad ja lähtuma tervest mõistusest.
  • Oma tegevusega oleme samuti vastutavad ühiskonna ees. Peame olema väärikad, toetama oma lähedasi ja heategevust.
  • Äri peab tooma olulisi sissetulekuid. On vaja luua reserve, ette näha raskeid aegu, investeerida uutesse seadmetesse, laiendada äritegevust, ehitada uusi tehaseid ja väljatöötada uusi tooteid.