Energiatõhus profiilisüsteem GEALAN S9000

header-image: 

Nüüdisaegsetes tingimustes ei ole energiatõhusus juba ammu mitte enam mood, vaid pigem igapäevane vajadus. Võttes arvesse, et vastavalt Euroopa Liidu statistikale kulub ligikaudu 40% kogu energiatarbimisest hoonete energiavajaduse katteks, on täiesti mõistetav, et selles valdkonnas energiatõhususe näitajate parandamisest ei ole huvitatud mitte ainult üksikud inimesed, vaid kogu ühiskond tervikuna.

body-second-col: 
body-title: 
GEALAN S9000 — PVC profiilide soe süsteem
image-second: 
body-second: 

Hoonetes on kõige suuremateks soojakadude põhjustajaks - aknad ja uksed. Erinevate arvestuste järgi võivad need moodustada 15-25% üldisest soojakaost. Seepärast pööravad uusehitiste projekteerijad või vanade hoonete restaureerijad tänapäeval suurt tähendust akna- ja uksekonstruktsioonide soojusisolatsioonilistele omadustele. Seda näitab ka kiiresti kasvav nõudlus kõrgete soojusisolatsiooninäitajatega akna- ja uksekonstruktsioonide järele. Nii näiteks kasvas nõudlus suure soojapidavusega GEALAN S9000 süsteemi profiili järele, millest valmistatakse metall-plastikaknaid, 2014. aastal rohkem kui kaks korda.
Analüüsides eeliseid ja ühendades üheks tervikuks erinevate süsteemide mõned detailid, töötatigi välja novaatorilik, kolmekordse tihendusega kombineeritud süsteem „GEALAN S9000”. Selles on ühendatud keskmise ja välise tihendamise süsteemid.
Kuni 83 mm süvendatud montaažilaius, raamiprofiili ja aknapoole 6 sisekambrit ning 3 tihendit suurendavad tunduvalt soojus- ja heliisolatsiooninäitajaid. Klaaspaketi profiili sisse paigaldamise sügavuse suurendamine kaitseb külma suhtes kõige tundlikumaid klaaspaketi osasid otsese kontakti eest ümbritseva keskkonnaga. Kuus kambrit raami profiilides ja aknapooles tagavad väga hea soojus- ja heliisolatsiooni. Aknapoole ja raami tugevdamiseks võib kasutada ühetaolist terasega armeerimist. Sellised aknad sobivad suurepäraselt eramajadele ja hoonetele, millele esitatakse kõrgeid energiasäästu nõudeid.

body-title: 
GEALAN S9000 — üks parimaid hinna ja kvaliteedi suhteid
image-second: 
body-second: 

Süsteemi S9000 võib iseloomustada kui üht parimat hinna-kvaliteedi kombinatsiooni. Tänu täiendavatele tihenditele paranevad soojusnäitajad oluliselt. Raami sisse võib panna sooja klaaspaketi, mis lisaks veel kaitseb ka tänavamüra eest. Standardraami ei õnnestu 48-54 mm paksusega klaaspaketti paigaldada, sest selline raam on liiga kitsas. Profiilisüsteem S9000 paistab eelnevate seast silma esmajoones parandatud soojusnäitajate poolest. Ostja jaoks on tähtsad kõik akna omadused – nii tugevus, disain kui ka värvigamma. Seepärast on see süsteem igakülgselt köitev.
Süsteem S9000 montaažisügavusega 82,5 mm sobib optimaalselt nii uute majade ehitamiseks kui ka remontimiseks ning pakub rohkearvulisi võimalusi kujundamiseks, näiteks kitsad raamid suure hulga klaaspindade ja valgusega ning samuti disaineri kujundusega raamide ja poolte profiilid. Süsteem S9000 on loodud maksimaalse võimaliku soojusisolatsiooni väärtuse saavutamiseks. Isegi ilma kallihinnaliste lisameetmeteta – nagu näiteks termiliselt töödeldud teras – võib saavutada ületamatu R väärtuse isegi kuni 1,12 m²*C/W variandis keskmise tihendusega ja kuni 1,03 m²*C/W tugitihendit kasutades.
Parimate soojusisolatsiooninäitajatega süsteemi väljatöötamine on GEALANI inseneride sihikindla töö tulemus. Rohkearvulised testid ja katsetused on aidanud saavutada silmapaistvaid soojusisolatsiooninäitajaid. Lahenduse väljatöötamise eesmärgiks on algusest peale olnud saavutada tulemused, mida saab kasutada „passiivmajade” ehitamisel vastavalt ift standardile standardses kombinatsioonis koos terase kasutamisega. Meil õnnestus see saavutada tänu innovaatiliste detailide kogumile süsteemi loomisel.
Süsteem S9000 on saanud uueks platvormiks akende, välisuste ja tõste-lükanduste loomisel ettevõtte GEALAN tootesarjas.
Kahe süsteemi eeliste ühendamine süsteemis GEALAN S9000 – see on alles esimene etapp süsteemses innovatsioonis, mille tulemus annab suurepäraseid soojus- ja heliisolatsiooninäitajaid. Esitleme teile ajakirja järgmistes numbrites innovaatilisi tehnoloogiaid GEALAN STV® ja GEALAN IKD®, millede kasutamine süsteemis S9000 annab mitte ainult suurepäraseid soojusisolatsiooninäitajaid, vaid võimaldab ka lihtsal viisil suurendada akna- ja uksekonstruktsioonide purunemiskindlust ning parandada staatika näitajaid.

body-title: 
Süsteemi S9000 eelised
image-second: 
body-second: 
  • Võimalik on paigaldada klaaspakett kolme klaasiga paksusega kuni 52 mm (STV® tehnoloogiaga kuni 54 mm).
  • Kitsas profiililaius ja disainitud kaldenurk 15° - ajatu välimus.
  • Kolme kontuuriga funktsionaalne tihendussüsteem.
  • Võimalik on soojusisolatsiooni parandamine tänu profiili sisemise kambri soojusisolaatoriga IKD® täitmise tehnoloogiale.
  • Optimeeritud STV® tehnoloogia kasutamiseks.
  • Ülemine värviline kiht ei kooru maha ega pragune aja jooksul.
  • Keskmine tihendusaste raami valtsis aitab parandada soojust isoleerivaid omadusi, kaitseb furnituuri niiskuse sissetungimise eest.
  • Suurepärane soojus- ja heliisolatsioon tänu 6 kambrile ning raami ja aknapoole suurele montaažilaiusele.