Uus süsteem GEALAN-KUBUS® – murrang akende turul

header-image: 

GEALAN-KUBUS® profiilisüsteemi uus lahendus tähendab seda, et alanud on täiesti uue profiilisüsteemi väljatöötamise etapp järgmiste nõuetega: rohkem klaasi, rohkem valgust, vähem raami, selge disain, hea soojusisolatsioon, novaatorlikud lahendused suurte ja värviliste klaasimiselementide tootmise ülesehitamiseks. Täisklaassüsteem GEALAN-KUBUS® kujutab endast absoluutset süsteemset innovatsiooni PVC-profiilisüsteemide valdkonnas, mis määratleb arhitektuuris kasutatavate plastikakende disainis uue suuna. Rohkem valgust ja läbipaistvust suurte klaaspindade kaudu annab tegutsemiseks uue vabaduse.

Uus süsteem GEALAN-KUBUS® – on aastatepikkuse töö tulemus. Ühendades kõik oma mitme aastakümne jooksul väljatöötatud innovatsioonid, õnnestus kontsernil GEALAN lahendada konstruktiivne peamurdmisülesanne. Väga kitsas raam ja peidetud aknatiib – midagi taolist ei ole PVC-profiilisüsteemides varem olnud – võimaldab projekteerida hoonete fassaade nii nagu oleksid need ilma raamideta klaasist.

body-second-col: 
body-title: 
Unikaalne toode akende turul
image-second: 
body-second: 

Miks pandi süsteemile nimeks GEALANKUBUS®? Uute profiilide mõõtmed – 100x100 mm, s.t kuubi kaks poolt. Laius (montaaži) ja profiili nähtav osa – 100 mm. Seepärast ei tekkinud see nimi juhuslikult.
Selles seisneb selle selge erinevus teistest GEALAN-süsteemi standardprofiilidest – neis on profiili nähtav laius (kõrgus) 160-180 mm.
GEALAN-KUBUS® profiilid on palju kitsamad, nähtav raam on ühesugune kogu laiuses, see aga tähendab vähem plastikut ja suuremat valgusvoogu, mille nimel suuri aknaid projekteeritaksegi. Ja seejuures õnnestub saavutada paremate omadustega soojusisolatsioon. Profiilikonstruktsiooni nelinurkne vorm on täpsete piirjoontega, loob nüüdisaegse ja ja range stiili sirgete nurkade, alumiiniumkonstruktsioonidele lähedase sümmeetria, millede kasutamine, nagu teada, on piiratud mitte kõige paremate soojusisolatsiooni parameetrite tõttu.

body-title: 
Rohkem valgust ja soojust
image-second: 
body-second: 

Rohkem klaasi ja valgust, vähem raame, laitmatu stiil, suurepärane soojusisolatsioon – kõik see on ühes süsteemis. Rohkem nähtavat klaaspinda tekib tänu soojustuskihis varjatud aknaraamile. Nii luuakse avatud ruumi tunne ja võimalus lasta ruumi rohkem loomulikku valgust ja ümbritsevaid vaateid.
GEALAN-KUBUS® süsteemi unikaalsus ja funktsionaalsus on tingitud ettevõtte GEALAN poolt kasutusele võetud süsteemsetest innovatsioonidest: varjatud, väljastpoolt praktiliselt nähtamatu põikpuudeta aknapoole lauspind.
GEALAN-STV® – on klaaspaketi staatilise sissekleepimise novaatorlik tehnoloogia, mis võimaldab luua „piiritu” aknapoole. See loob kerguse ja ruumilisuse tunde ning tagab samaaegselt maksimaalse stabiilsuse. GEALAN-STV® tehnoloogia järgi aknapoole sisse kleebitud klaaspakett muutub aknakonstruktsioonile jäikust andvaks elemendiks ning selline konstruktsioon talub standardakendega võrreldes rohkem staatilist koormust.
GEALAN-STV® tehnoloogia tagab suurepärased staatilised näitajad ning tänu GEALAN-IKD® progressiivsele tehnoloogiale paraneb soojusisolatsioon. GEALAN-IKD® raamprofiile tarnitakse spetsiaalse vahttäidisest soojusisolatsiooniga ja neid saab akende tootmisprotsessis kohe kasutada.
Nende innovatsioonide kasutamine mitte ainult ei võimaldanud välja töötada disaini seisukohast uue, nüüdisaegse täisklaassüsteemi, vaid lõi ka tingimused akna- ja uksekonstruktsioonide tootmiseks energiatõhusate hoonete jaoks.

body-title: 
Rohkem valgust
image-second: 
body-second: 

Võib unustada plastikakende valged raamid, mis on igavad nagu vormiriietus ja anda fantaasiale voli. Veel üks GEALAN-KUBUS® süsteemi eripära – värvilised profiilid, mis annavad valikuks ja loominguks laialdased võimalused. Neid valmistatakse unikaalse ACRYLCOLOR tehnoloogia järgi, mida ettevõte GEALAN pakub juba rohkem kui kolmkümmend aastat unikaalse alternatiivina valgetele ja lamineeritud profiilidele. Nüüdsest avaneb võimalus valida profiili värvi ning seepärast võivad aknad saada huvitavaks eksterjööri osaks.
Värvilise profiili saamiseks sulatatakse akrüül tootmisprotsessis valgest PVC-st alusega üheks tervikuks. Akrüülikiht on mistahes laki- või värvikihist umber 0,5 mm paksem. PVC-ga võrreldes on akrüülpind tugevam, keskkonnategurite mõju suhtes vastupidavam, seda saab 100% ulatuses töödelda, see ei kooru maha ning sellele ei jää kriimustusjälgi. Siidjas-matjas, ühtlane ja sile pind määrdub vähem ega kogu tolmu. Need omadused on olulised akna väliskülje jaoks, seepärast valmistatakse ACRYLCOLOR tehnoloogia järgi ainult profiilide väliskülgi. Akende siseküljed jäävad valgeks või lamineeritakse värvilise või puidumustrit imiteeriva kilega.

body-title: 
Lihtne hooldus ja funktsionaalsus
image-second: 
body-second: 

Tootjad on projekteerijate ja arhitektide jaoks hoolikalt ette näinud mitte ainult disaini ja loomingu võimalused, vaid mõtlesid läbi ka süsteemi lõpptarbijate vajadused. Tänu raamide geomeetriale on GEALAN-KUBUS® süsteemi akende hooldamine väga lihtne. Süsteemil on sisemise raami voolujoonelised kontuurid, raamipooles on loobutud tihendist, aga raam ise on kumera kujuga, mis imiteerib sisemist tihendit.
Antud süsteem sobib laialdaseks kasutamiseks erineva otstarbega hoonetes. GEALAN-KUBUS® süsteemi võib kombineerida ennast Balti riikides heast küljest näidanud süsteemiga GEALAN S9000 ning kasutada akende ja rõduuste tootmisel. Progressiivne ja ambitsioonidest tulvil ettevõte lõhub stereotüüpe. Olles tunnetanud terrassiuste turu vajadusi, pakkus ettevõte kohe välja mitu süsteemset innovatsiooni: alates sissepoole avanevatest ustest ja lükandustest (PSK), mis paistvad silma avamise kerguse, suure klaaspinna ja peaaegu märkamatu raamiga, tõste-lükandustega (HST), mis paistavad silma suurepärase soojusisolatsiooni, maksimaalsete mõõtmete, väga kergesti avanemise ja põrandasse peidetud lävepaku poolest ning mis alati eristuvad elegantse konstruktsiooniga.
Asjatundjad soovitavad eriti kombineerida süsteemi GEALAN KUBUS® tõste-lükanduste süsteemiga GEALAN S9000 (HST). Selle süsteemi parameetrid – on turul ühed parimad. 6,5 m laiusega akende ja uste süsteem, mis vastaks passiivmaja parameetritele – on haruldus. Ettevõttel õnnestus lahendada lahendamatuna näiv ülesanne ja tagada, et terrassiuksed vastaksid passiivmajade ja A+ energiaklassiga majade nõuetele.

body-title: 
Loob valgustatud turu
image-second: 
body-second: 

Profiilisüsteem GEALAN-KUBUS® võimaldab valmistada selliseid nüüdisaegseid akna- ja uksekonstruktsioone, mida klassikalised akna- ja uksesüsteemid ei võimaldanud. Plastikaknad vastavad tänu progressiivsele mitmekambrilisele süsteemile energiasäästu funktsionaalsetele nõuetele. Kuid konstruktsioonilisest seisukohast tuleb tänaseni puutuda kokku takistuste ja piirangutega. Traditsioonilised plastikaknad ei vasta sageli kehtestatud nõuetele, kui jutt on suurte mõõtmetega elementidest, milles on rohkem klaasi, väiksemad raamid ja suurem valgusvoog.
Ettevõte GEALAN BALTIC mitte ainult ei investeeri uute toodete väljatöötamisse, vaid ka korraldab aktiivset selgitustegevust, ergutab tarbijaid kvaliteetset toodangut valima, tutvustab uudistooteid. Kogemused, professionaalsus ja püsivus leidsid oma kajastuse ka ettevõtte tegevustulemustes. Eelmisel aastal kasvas unikaalsete energiatõhususe näitajatega süsteemi GEALAN S9000 müük Leedus viielt protsendilt kahekümnele protsendile.
„Tänase päeva seisuga turul kõige kõige novaatorlikuma süsteemi – GEALAN-KUBUS®– aitasid kontsernil GEALAN välja töötada innovatsiooni suunatud investeeringud, pidev püüdlus täiustuda ja hoida kõrgel kvaliteedi latti. Halbade soojusisolatsiooninäitajatega aknad – see on tuulde visatud raha: paarsada kokkuhoitud eurot löövad paari aasta pärast suurte küttekulude näol valusalt tasku pihta. On hea, et akende turg liigub progressi teel ja kvaliteeti hinnatakse aina kõrgemalt. Akent ei peeta juba mitte ainult tähtsaks funktsionaalseks elemendiks, vaid ka disainielemendiks ning seepärast valitakse üha sagedamini värvilisi raame. Me märkame, kuidas tarbijate vajadused muutuvad ning oleme seepärast häälestatud väga optimistlikult ja vaatame julgelt tulevikku”, – ütles GEALAN BALTIC juht J. Šileikis.
GEALAN BALTIC juht rääkis, et ettevõte on juba saanud tellimusi uue süsteemi GEALAN-KUBUS® valmistamiseks, et tehakse koostööd peaaegu saja akende tootja ja peamiste kinnisvaraarendajatega Leedus. Ettevõte loodab, et spetsialistide poolt kauaoodatud unikaalne täisklaassüsteem GEALAN-KUBUS® paneb kõik imestusest ahhetama ja avab PVC-akende turul uue ajastu.