Ideologiamme

  • Perustimme yrityksen, jota voimme jatkuvasti kehittää ja pyrimme olemaan alamme huippuja. Meidän on oltava ystävällisempiä, korrektimpia ja tarkempia. Työ on suoritettava nopeasti ja laadukkaasti.
  • Otamme vastuun työntekijöistämme ja ylläpidämme ammattimaista työympäristöä. Työn on tuotava tyydytys hyvästä tuloksesta ja ylpeys siitä, että jokainen on työyhteisön jäsen, jossa tavoitteet ja tehtävät ovat yhteisiä ja ymmärrettäviä. Hallituksen on oltava oikeudenmukainen. Työntekijöillä on oltava mahdollisuus ilmaista toiveita ja valituksia. Kaikkien tasojen johtajien on oltava päteviä ja rehellisiä. On oltava edellytykset arvoistensa ylentämiseen, ja jokaista työntekijää on huomioitava persoonallisuutena. Meidän on oltava avoin innovaatioille ja tehtävä luovia ehdotuksia. Suhteiden työtovereiden välillä on oltava rehellisiä, ymmärtäviä ja lähdettävä terveestä järjestä.
  • Toiminnallamme olemme myös vastuussa yhteiskunnalle. Meidän on oltava arvokkaita, tuettava läheisiämme ja hyväntekeväisyyttä.
  • Liiketoiminnan on tuotettava huomattavia tuloja, on tarpeen luoda vararsursseja, huomioida vaikeita aikoja, investoida uusiin laitteisiin, laajentaa liiketoimintaa, rakentaa uusia tehtaita, kehittää ja valmistaa uusia tuotteita.