HST løfte / skyvedør

header-image: 
body-second-col: 
image-second: 
body-second: 

Kulelagre gjør bevegeligheten av skyvedøren lettere. Et fast dørblad og et bevegelig dørblad monteres separat på to plan. En eksklusiv design som er egnet for store åpninger.


S8000
S8000

S9000
S9000

S9000 Design
S9000 Design
body-third-col: 
body-title: 
Skjema A
image-third: 
body-third: 

Døren består av to store deler, den ene er fast og den andre er åpningsbar og den kan beveges parallelt med den faste isolerglassenheten.

body-title: 
Skjema C
image-third: 
body-third: 

Døren består av fire deler og av disse er to faste og to åpningsbare. De to midterste delene kan beveges til en stilling som er parallell med den faste delen i begge sidene.

body-title: 
Skjema G1
image-third: 
body-third: 

Døren består av tre deler og av disse er to faste og en åpningsbar. Den midterste delen kan beveges til en stilling som er parallell med den faste delen på den ene siden.

body-title: 
Skjema H
image-third: 
body-third: 

Døren består av tre begevelige deler. De to ytterste delen kan beveges sammen til midten og den midterste delen kan beveges til en side mot veggen.

body-title: 
Skjema K
image-third: 
body-third: 

Døren består av tre deler og av disse er den midterste fast og de to ytterste er åpningsbare. De to ytterste delene kan beveges sammen bak den faste delen i midten.

Arutech - HST Video

button-area: