Vår ideologi

  • Vi har etablert vårt selskap for å være de beste og vi ser fremtiden vår i kontinuerlig utvikling. Vi strever for å være de vennligste, mest korrekte og presise. Vi gjør jobben vår fort og bra.
  • Vi er alle ansvarlige for mennesker som jobber hos oss. Man skal være tilfreds med gode resultatene på jobb og være stolt av å være en del av et felleskap med felles klare mål og oppgaver. Styring bør være rettferdig. De ansatte skal ha mulighet til å uttrykke sine ønsker og behov og ledelsen på alle nivåer bør være kompetent og ærlig. Vi må skape slike forhold som vil hjelpe å videreutvikle personalet vårt og oppfater hver person som et selvstendig menneske. Vi må være åpne for alle nye ideer og oppmuntre kreativitet. Forholdene mellom medarbeidere bør baseres på ærlighet, fornuft, forståelse og respekt.
  • Vårt aktivitet gjør oss også ansvarlig foran samfunnet. Vi må være verdie mennesker, som støtter sine familier og driver veldedighet.
  • Forenting skal ha betydelig inntekt og det bør også lages reserver. Vi må forutse vanskeligheter, invistere i nytt utstyr, utvide viksomheten, bygge nye fabrikker og skape og selge nye varer.