Det nya systemet GEALAN-KUBUS® – ett genombrott på fönstermarknaden

header-image: 

Den nya lösningen med profilsystemet GEALAN-KUBUS® innebär en helt ny fas i utarbetande av profilsystem som utgår från följande krav: mer glas, mer ljus, mindre ramar, design med rena linjer, suverän värmeisolering, banbrytande lösningar för uppbyggnad av tillverkning av stora och färgade glaspartier. Helglassystemet GEALAN-KUBUS® är en alldeles systematisk innovation inom PVC-profilsystem som öppnar nya vägar för design av arkitektoniska plastfönster. Mer ljus och utsikter genom stora glasytor ger en ny sorts frihet.

Det nya systemet GEALAN-KUBUS® är resultatet av många års arbete. Genom att kombinera alla sina utarbetade innovationer från flera årtionden har GEALAN-koncernen lyckats lösa ett svårlöst konstruktionsproblem. En extra smal ram och dold karm – som aldrig förr har påträffats vid PVC-profilsystem – möjliggör att projektera husfasader som ser ut som helglas utan ramar.

body-second-col: 
body-title: 
En unik produkt på fönstermarknaden
image-second: 
body-second: 

Varför heter systemet GEALAN-KUBUS®? Måtten på de nya profilerna är 100x100 mm, dvs som två sidor av en kub. Bredden (montagebredden) och den synliga profildelen är 100 mm. Så namnet är inte någon slump.
Detta är en tydlig skillnad jämfört med övriga standardprofiler av GEALAN-systemet – dessa har en synlig profilbredd (höjd) på 160-180 mm.
GEALAN-KUBUS®-profiler är mycket smalare, hela den synliga ramen har jämn bredd vilket innebär mindre plast och mer ljusflöde – det är det som är hela tanken med att projektera stora fönster. Å andra sidan uppnås även bättre värmeisoleringsegenskaper. Profilkonstruktionens fyrkantiga form har tydliga linjer och skapar en modern och avskalad stil med raka kanter som hos aluminiumkonstruktioner vars användningsmöjligheter är begränsade som man vet – just på grund av bristfälliga värmeisoleringsparametrar.

body-title: 
Mer ljus och mer värme
image-second: 
body-second: 

Mer glas och ljus, mindre ramar, en perfekt stil, suverän värmeisolering – allt detta i ett system. Mer synlig glasyta tack vare en fönsterram som är dold i isolerskiktet. Så skapar man ett intryck av öppet utrymme, möjligheten att släppa in mer naturligt ljus och bredare utsikter från rummet.
Den unika och funktionella karaktären av systemet GEALAN-KUBUS® beror på systematiska innovationer som GEALAN har implementerat: en enhetlig fönsteryta utan poster och med ramar som nästan inte syns utifrån.
GEALAN-STV® är en innovativ teknik för fast intejpning av isolerrutan som möjliggör att skapa en „gränslös” fönsteyta. Den ger ett intryck av lätthet och rymlighet och säkrar samtidigt maximal stabilitet. En isolerruta som tejpas in i fönsterramen med GEALAN-STV®-tekniken kommer att fungera som ett element som ger fönsterkonstruktionen styvhet så att konstruktionen tål större statiska laster jämfört med standardfönster.
GEALAN-STV®-tekniken ger utmärkta statiska prestanda och bättre värmeisolering tack vare den progressiva tekniken GEALAN-IKD®. GEALAN-IKD®-ramprofiler levereras med specialisolering med skumfyllning och kan direkt användas för fönstertillverkning.
Dessa innovationer har inte bara möjliggjort att utarbeta ett nytt helglassystem med modern design utan även skapat förutsättningar för tillverkning av fönster- och dörrkonstruktioner för energieffektiva byggnader.

body-title: 
Mer ljus
image-second: 
body-second: 

Nu kan man glömma vita plastfönsterramar som är tråkiga som en uniform och släppa fantasin fri. Ytterligare ett särdrag av GEALAN-KUBUS® systemet är färgade profiler som ger breda möjligheter till valfrihet och kreativitet. De tillverkas med den unika ACRYLCOLOR-tekniken som GEALAN har redan erbjuder i över trettio år som ett unikt alternativ till vita och laminerade profiler. Nu kan man välja profilens färg så att fönstren blir ett spännande inslag i husets utseende.
Vid produktionsprocessen för en färgad profil smälter man ihop akryl med vitt PVC-underlag så att de bildar en helhet. Akrylskiktet är ca 0,5 mm tjockare än något lack- eller färgskikt. Jämfört med PVC är akrylytan mer hållfast, har bättre motstånd mot väderpåverkan och kan bearbetas till 100%; den flagnar inte och får inga repor. Den sidenmatta, jämna och släta ytan blir mindre smutsig och kommer inte att samla damm. Dessa egenskaper är viktiga för fönstrets utsida, därför används ACRYLCOLOR-tekniken bara på yttre profilsidor. Fönstrens insidor förblir vita eller lamineras med färgad folie eller folie med träimitation.

body-title: 
Enkelt underhåll och funktionalitet
image-second: 
body-second: 

Förutom stor hänsyn till design- och kreativitetsmöjligheter för projektörer och arkitekter har tillverkaren även tänkt igenom slutanvändarnas behov. Tack vare ramarnas geometri är fönster av GEALAN-KUBUS®-systemet särskilt lättskötta. De inre ramarna av systemet har smidiga konturer, ramdelen saknar tätning men själva ramen har en konvex form som imiterar en invändig tätning.
Systemet är lämplig för omfattande användning vid byggnader med olika funktioner. GEALAN-KUBUS®-systemet kan kombineras med systemet GEALAN S9000 som har bevisat sig i de baltiska länderna och används vid tillverkning av fönster och balkongdörrar. Det progressiva och högambitiösa företaget bryter stereotyper. När företaget hade blivit förtroget med behoven på marknaden för terrassdörrar föreslogs genast flera systematiska innovationer: från inåtgående dörrar och skjutdörrar (PSK) som skiljer ut sig med lätt öppning, stor glasyta och nästan omärkbar ram till lyft-skjutdörrar (HST) som skiljer ut sig med utmärkt värmeisolering, maximala mått, mycket lätt öppning och tröskel dold i golvet och som alltid är speciella tack vare sin eleganta konstruktion.
Specialisterna rekommenderar särskilt att kombinera systemet GEALAN KUBUS® med luft-skjutdörrsystemet GEALAN S9000 (HST). Systemets parametrar är bland de bästa på marknaden. Ett system som möjliggör 6,5 m breda fönster och dörrar med lämpliga parametrar för passivhus är sällsynt. Företaget lyckades lösa ett problem som hade verkat omöjligt att lösa och garantera att terrassdörrar uppfyller kraven på passivhus och hus med energiklass A+.

body-title: 
Skapar en upplyst marknad
image-second: 
body-second: 

Profilsystemet GEALAN-KUBUS® möjliggör att tillverka sådana moderna fönster- och dörrkonstruktioner som inte var möjliga med traditionella fönster- och dörrsystem. Plastfönster uppfyller funktionella energibesparingskrav tack vare ett innovativt system med flera kammare. Vad gäller konstruktion så mötte man fortfarande både hinder och begränsningar. Traditionella plastfönster kan ofta inte uppfylla de fastställda kraven när man talar om stora element med mer glas, mindre ramar och större ljusflöde.
Företaget GEALAN BALTIC har inte bara investerat i utarbetande av nya produkter utan även organiserat aktivt informationsarbete, uppmanar konsumenter att välja kvalitetsprodukter och presenterar nya produkter. Erfarenhet, professionalitet och ihärdighet återspeglas även i företagets resultat. Förra året ökade försäljningen av systemet GEALAN S9000 med unika energieffektivitetsprestanda från fem procent till tjugo procent i Litauen.
„Dagens mest innovativa system på marknaden – GEALAN-KUBUS®– är resultatet av GEALAN-koncernens innovationsinriktade investeringar, kontinuerliga strävan efter förbättring och höga kvalitetsnivå. Fönster med dåliga värmeisoleringsprestanda – det är slöseri med pengar: besparing på ett par hundra euro kommer efter några år att kännas i plånboken genom höga uppvärmningskostnader. Det är bra att fönstermarknaden håller på att utvecklas och att kvalitet blir allt högre uppskattad. Fönster uppfattas sedan länge inte bara som ett viktigt funktionellt element utan även som ett designelement, därför blir färgade ramar allt mer populära. Vi ser hur konsumenternas behov ändras, därför är vi mycket optimistiskt inställda och ser verkligen fram emot framtiden”, – säger J. Šileikis, chefen för GEALAN BALTIC.
Chefen för GEALAN BALTIC berättade även att företaget redan har fått order för tillverkning av det nya systemet GEALAN-KUBUS® och att man samarbetar med nästan etthundra fönstertillverkare och med de största fastighetsutvecklarna i Litauen. Företaget hoppas att det unika helglassystemet GEALAN-KUBUS® som branschen länge har väntat på kommer att överraska alla och inleder en ny epok på marknaden för PVC-fönster.