Energieffektivt profilsystem GEALAN S9000

header-image: 

I dagens värld är energieffektivitet inte längre någon trend utan ett vardagligt behov. Om man tänker på EU-statistiken som visar att ca 40% av den totala energiförbrukningen används för byggnaders energibehov så förstår man att det är inte bara individer utan hela samhället som har intresse för bättre energieffektivitetsprestanda inom detta område.

body-second-col: 
body-title: 
GEALAN S9000 — ett varmt system av PVC-profiler
image-second: 
body-second: 

De största energiförlusterna i byggnader beror på – fönster och dörrar. Enligt olika beräkningar kan dessa utgöra 15-25% av den totala värmeförlusten. Därför tar projektörer av nybyggnader eller renoverare av gamla byggnader idag särskild hänsyn till fönster- och dörrkonstruktionernas värmeisoleringsegenskaper. Detta syns även i den snabbt växande efterfrågningen på fönster- och dörrkonstruktioner med höga värmeisoleringsprestanda. T ex växte efterfrågan på den suveränt värmeisolerande profilen av GEALAN S9000-systemet (som används för tillverkning av metall/plastfönster) över två gånger under 2014.
Genom att analysera fördelarna med olika system och föra ihop vissa detaljer till en helhet utarbetade vi det banbrytande kombisystemet „GEALAN S9000” med trippel tätning. Det kombinerar tätningssystem med mellan- och yttertätning.
Det förhöjda montagedjupet på upp till 83 mm, 6 invändiga kammare i karm- och bågprofilen och 3 tätningar höjer både värmeisoleringen och ljuddämpningsvärdena avsevärt. Större montagedjup för isolerrutan i profilen skyddar isolerrutans mest frostkänsliga delar från kontakt med omgivningen. Sex kammare i karm- och bågprofiler säkrar suverän värmeisolering och ljuddämpning. Bågen och karmen kan förses med stålarmering av samma typ som förstärkning. Sådana fönster är utmärkta för villor och byggnader med höga energibesparingskrav.

body-title: 
GEALAN S9000 — ett av de bästa pris-kvalitetsförhållandena
image-second: 
body-second: 

Systemet S9000 kan beskrivas som ett av systemen med de bästa pris-kvalitetsförhållandena. Extra tätningar höjer värmeisoleringsprestandan avsevärt. Ramen kan förses med en varm isolerruta som även skyddar från gatubuller. Standardramen är olämplig för 48-54 mm tjocka isolerrutor eftersom den är för smal. Profilsystemet S9000 skiljer sig tidigare system främst med sina förbättrade värmeisoleringsvärden. Köparen lägger vikt vid alla egenskaper hos fönstret – hållfasthet, design och kulörurval. Systemet är följaktligen attraktivt i alla aspekter.
Systemet S9000 med montagedjup på 82,5 mm är optimal både för nybyggnad och för renovering och erbjuder många designmöjligheter, t ex smala ramar med många glasytor och gott om ljus samt designade profiler för karmen och bågarna. Systemet S9000 är utarbetat för att uppnå det största möjliga värmeisoleringsvärdet. Även utan dyra extra åtgärder – t ex termobearbetat stål – kan man uppnå ett oöverträffligt R-värde på bara 1,12 m²*C/W hos versionen med mellantätning och upp till 1,03 m²*C/W med stödtätning.
Utarbetandet av ett system med den bästa värmeisoleringskapaciteten var resultatet av målmedvetet arbete av GEALANs ingenjörer. Många test och provningar har bidragit till utomordentliga värmeisoleringsprestanda. Syftet med utarbetandet av lösningen var från första början att uppnå resultat som kunde användas vid uppförande av „passivhus” enligt IFT-standarden i standardkombination med stål. Vi lyckades med detta tack vare en innovativ samling av detaljer vid utarbetandet av systemet.
Systemet S9000 har blivit den nya plattformen för tillverkning av fönster, ytterdörrar och lyft-skjutdörrar inom GEALANs produktserie.
Kombinationen av fördelarna med två olika system i systemet GEALAN S9000 – det är bara den inledande etappen i en systematisk innovation som kommer att ge suveräna värmeisolerings- och ljuddämpningsprestanda. I kommande nummer presenterar vi de innovativa teknikerna GEALAN STV® och GEALAN IKD® som används i systemet S9000, inte bara för bra värmeisoleringsprestanda utan även för att enkelt höja fönster- och dörrkonstruktionernas brottbeständighet och för att förbättra statiska prestanda.

body-title: 
Fördelarna med systemet S9000
image-second: 
body-second: 
  • Treglas isolerrutor med djup upp till 52 mm kan monteras (eller upp till 54 mm vid STV®-teknik).
  • Smal profil och designad lutningsvinkel på 15° - ett tidlöst utseende.
  • Ett funktionellt tätningssystem med tre tätningskonturer.
  • Möjligheten att höja värmeisoleringsförmågan tack vare en teknik där invändiga profilkammare fylls med isolerprodukt IKD®.
  • Optimerat för användning av STV®-teknik.
  • Det färgade ytbeläggningen kommer inte att flagna eller spricka med tiden.
  • Mellantätningen i ramfalsen bidrar till förhöjd värmeisolering och skyddar beslagen från intrång av fukt.
  • Suverän värmeisolering och ljuddämpning tack vare 6 kammare och en stor montagebredd hos karmen och bågen.