GEALAN bryter stereotyper om terrassdörrar

header-image: 

En terrassdörr – en nödvändig del av praktiskt taget varje modernt hus. Projektörer av flervåningshus och investerare har ännu inte kommit att uppskatta terrassytans betydelse, trots att kunderna är beredda att betala för den. Norden är ett exempel på detta – även om klimatet inte är det förmånligaste så har många lägenheter terrass, till och med mitt i city.

I Litauen är terrasser mest populära bland villaägare – de flesta kan inte ens tänka sig ett hem utan terrass. På sommaren vill man ju bli fri från väggen mellan hemmet och utemiljön, man vill att terrassen blir en del av det angränsande rummet. Dessutom projekterar man ofta stora panoramafönster som omfattar nästan hela väggen. Glasade skiljeväggar och terrassdörrar håller på att bli oundgängliga till och med vid de billigaste moderna enfamiljshusen, för att inte tala om lyxigare villor. Under den kalla årstiden får den glasade skiljeväggen inte släppa in köld; den ska hålla värmen inne och samtidigt ge utsikt och maximalt med solljus och -värme. Samma gäller terrassdörrar. En vanlig dörrkonstruktion kan inte funktionellt uppfylla alla dessa motstridiga förväntningar, även om många utvecklare tror att en sådan fönster-/dörrkonstruktion är något mycket enkelt. Ett enkelt utseende döljer ganska komplicerade faktorer som man i förväg behöver känna till och utvärdera.

body-second-col: 
body-title: 
Vad behöver man veta om konstruktioner för terrassfönster och -dörrar?
image-second: 
body-second: 

Den fasta fönsterdelen som inte kan öppnas kallas ibland för vitrinfönster för sin stora yta, kanske för att den påminner om ett skyltfönster. Dess yta är betydligt större än hos vanliga fönster, därför behöver man framför allt överväga om den glasade ytan utgör en tillräckligt stark konstruktion och om den kan bära väggens tyngd. Fönsterkonstruktionens statiska egenskaper är mycket viktiga för att fönster och dörrar inte ska kunna deformera på grund av sin egen tyngd. Profilkonstruktioner armeras; armeringsnivån fastställs av specialisten som projekterar fönstret. Ett terrassfönster eller en terrassdörr släpper igenom ca 6-8 gånger mer värme än en väggkonstruktion. Detta ska iakttas vid beräkning av husets värmeförluster. Man ska även vara medveten om att de största värmeförlusterna orsakas inte av isolerrutor utan de sker via fönster- och dörrkarmar, underliggare under dörr- och fönsteröppningar samt kanter. Ju större glasad yta desto bredare och starkare ska ramkonstruktionerna vara och desto större blir värmeförlusten. Detta ska iakttas vid planering av ett stort fönster och eventuell värmeförlust och storleken av den glasade ytan behöver balanseras. Även inkommande solvärme behöver utvärderas – man räknar in den i husets värmebalans under den kalla årstiden och bedömer om det blir för varmt under sommaren, om kyla och solskydd är nödvändiga och av vilken typ de ska vara om de är det. Fönster- och dörrkonstruktioner för terrasser är både bekväma och vackra men de kräver en hel del förarbete: projektering av fönster i enlighet med kraven, val av rätt dörrar, högkvalitativ tillverkning och montering. Fönster- och dörrtillverkare kan erbjuda kunden konstruktioner med lämpliga mått med hänsyn till tillverkingsspecifikationer, beräkningar och provningar.

body-title: 
Typer av terrassdörrar
image-second: 
body-second: 

Terrassdörrar är en känslig del av ett glasat väggparti eftersom de ska tåla frekvent öppnande, vindlast och tyngd och samtidigt vara täta och värmeisolerande. GEALAN, en tillverkare av PVC-fönster- och dörrprofiler, har utarbetat profillösningar för varje typ av terrassdörrar. Terrassdörrar har olika öppningssätt och -mekanismer, de är med eller utan tröskel och har olika värmeisolerings- och ljuddämpningsprestanda.

Vanlig dörr, typ balkongdörr - BT (Balkon Türen på tyska). Slagdörr med tröskel av karmprofil. Extra skiljeväggar behövs om en sådan dörr utförs med stora mått. Balkongdörrar är grovare och tyngre än fönsterkonstruktioner.

Dörr av typ ytterdörr – HT (Haus Türen på tyska). Det är ännu mer robust än en balkongdörr eftersom de breda underliggarprofilerna armeras invändigt med metall medan tröskeln är smal. Extra skiljeväggar behövs om en sådan dörr utförs med stora mått; detta medför sämre värmeisoleringsprestanda.

image-second: 
body-second: 

Lätt skjutdörr - SF (Schiebe Türen på tyska). Huvudfunktionen är att avgränsa utrymmet med glas, därför har dörren låg vikt och minimal värmeisoleringsförmåga. Denna dörrtyp är i själva verket populär men används endast i länder med varmt klimat.

image-second: 
body-second: 

Delvis vikbar dörr - FS (Falt Schiebe Türen på tyska). Den består av vanliga fönster- och dörrprofiler. De enskilda delarna är inte stora men systemet kan omfatta en hel vägg och vikas åt ena sidan eller båda sidorna. När dörren viks ihop till ena sidan kommer man helt fritt till terrassen vilket inte är möjligt vid vissa andra system. Vikdörrar är praktiska på café- och hotellterrasser. Konstruktionen är inte påtagligt lätt men behöver inte vikas ofta och står normalt öppna under hela dagen. Den maximala ramlängden för denna konstruktion är 6 meter, höjden – upp till 2,6 meter. Efter stängning blir många profiler synliga, konstruktionens tröskel framställs av samma profilram. På grund av många fogar blir tätheten, ljuddämpningen och U-värdet något sämre. Om Du vill montera en dörr av denna typ, observera att det ska finnas tillräckligt med fritt utrymme bredvid dörren.

image-second: 
body-second: 

Inåtgående eller skjutdörr - PSK (Parallel Schiebe Kipp Türen på tyska). Framställd av vanliga fönster- och dörrprofiler, produkten består av en fast, orörlig del och en rörlig del – med hjul. Måtten på den rörliga delen är inte stora, max bredd för konstruktionens fasta och rörliga del är 4 meter, höjd – 2,4 meter.

Dörrarna är försedda med tröskel av samma profil. Sådana dörrar är lättare att öppna än FS-dörrar men svårare än de nya HST-terrassdörrarna; därför används de med fördel vid terrasser som inte har för breda dörröppningar.

image-second: 
body-second: 

Lyft-skjutdörr - HST (Hebe Schiebe Türen på tyska). Dörren sitter något upplyft i ramkonstruktionen och skjuts enkelt åt sidan. Sådana dörrar framställs av profiler som är särskilt avsedda för detta system, ramen är bred, med massiva underliggare, och kan ha stora mått jämfört med dörrar av andra typer. Konstruktionsramens maximala bredd är 6,5 meter, höjd – 2,6 meter.

Terrassdörrar av denna typ förses med specialtröskel (beställs tillsammans med mekanismen) som kan byggas in i golvet, dvs döljas helt så att man kommer ohindrat ut på terrassen. Dörrmekanismen är lättstyrd, även dess värmeisoleringsprestanda har förbättrats.

För närvarande tillverkar GEALAN lyft-skjutdörrar (HST) av S8000- och S9000-system. Dessa har identiska öppninsgmekanismer, bara några parametrar skiljer sig: tjockleken av underliggarprofilen och isolerrutan (underliggarens tjocklek 74 mm respektive 82,5 mm, isolerrutan – 46 mm respektive 52 mm), antalet kammare i dörrblad (4 respektive 5) och vad som är viktigast – dvs tillåtna parametrar. De maximala måtten för en vit profil är S8000 – 6000x2600 mm, hos färgad profil - 6000x2400 mm. Maximala parametrar för S9000-systemet anges ovan: vit profil 6,5x2,7 m, färgad profil 6,0x2,6 m. U-värden för ramen är olika: Uf = 1,7 W/m²K hos systemet S8000 och 1,3 W/m² hos systemet S9000 K.

body-title: 
Hur väljer man rätt terrassdörr?
body-second: 

Valet av terrassdörr ska utgå från särdragen hos det objekt där den ska monteras. Man behöver utvärdera:

  • rummets och terrassens funktion och hur intensivt de används,
  • mått på planerad dörröppning och utrymme runt den,
  • tröskelhöjd,
  • framtida användare: barn, äldre osv,
  • om det finns tillräckligt med plats för att öppna eller skjuta dörren,
  • om det finns plats för en fast del bredvid den rörliga delen.
  • Om det inte finns tillräckligt med rum så är en „vikbar” dörr lämpligare. Den tar mindre plats men behöver ändå utrymme för att öppnas, som en vanlig dörr. Dörrsystemet PSK som öppnas inåt eller åt sidan kräver tillräckligt med plats på insidan så att man kan manövrera den öppningsbara dörrhalvan och hela dörren som ska vikas åt ena sidan.
body-title: 
Lyft-skjutdörr GEALAN S9000 – inga begränsningar, maximal värmeisolering
image-second: 
body-second: 

Förr i tiden trodde man att det var omöjligt för terrassdörrar att uppfylla kraven på ett hus med energiklass А+ – tills GEALAN utarbetade systemet S9000. Värmeparametrarna för systemet för GEALAN S9000 HST är bland de bästa på marknaden av motsvarande produkter – Det är inte ofta någon kan erbjuda ett system för 6,5 m breda fönster och dörrar med parametrar för ett passivhus. Tillverkare av GEALAN garanterar att profilernas U-värde Uf inte överskrider 1,3 W/m²K medan samma värde för fönster (Uw) kan till och med uppnå 0,77 W/m²K medan värdet för en isolerruta med TGI-Spacer-ramen (Ug) är 0,5 W/m²K. Den rejäla tjockleken (82,5 mm) av underliggarprofilen spelar en stor roll vid förhöjd värmeisolering och ljuddämpning; 6 invändiga kammare finns i profilerna och insticksdjupet för isolerrutan i profilen har höjts upp till 26 mm. Värmeisoleringen kan göras effektivare genom att fylla konstruktionsprofilens mellankammare med värmeisolerande skum med hjälp av den unika GEALAN-IKD®-tekniken där profilens invändiga kammare fylls redan på fabriken med skum.

body-title: 
Garanterad statiskhet, inkommande ljus och modern design
body-second: 

De stora glasytorna och den låga tröskeln av GEALAN S9000 tar visuellt bort gränsen mellan gatan och huset. Den smala glasprofilen gör inte bara konstruktionen lätt och elegant utan även släpper in mer ljus. Å andra sidan är det mycket viktigt att ett stort fönster inte skulle deformeras och att det skulle fungera felfritt under många år.

Lyft-skjutdörrar av systemet GEALAN S9000 tillverkas av en särskild förstärkt profil med förhöjt antal kammare. Två parallella armeringsprofiler finns monterade i separata kammare inne i dörrkarmen som skiljer åt dörrens styvhetsribbor, säkrar dörrens hållfasthet och höjer värmeisoleringsförmågan.

GEALAN använder den unika glasningstekniken GEALAN-STV® där underlaget täcks runt om med en tejp med motsvarande storlek och tjocklek som klistrar fast isolerrutan vid underlaget. Så förenar man hela konstruktionen och höjer dess statiska kapacitet. Tekniken GEALAN-STV® möjliggör att glasa fönster och dörrar med treglas isolerrutor med tjocklek på 54 mm (utan användning av GEALAN-STV® – isolerruta med bredd upp till 52 mm).

Bredden av underliggaren och ramen spelar en stor roll för både värmeparametrar och ljusinsläpp. Hos DESIGN-versionen av systemet GEALAN HST S9000 är den fasta delens ram hela två gånger smalare än på fönsterdelen med standardram. Resultatet – betydligt mer ljus än vanligt kommer in i rummet och även värmeisoleringsprestandan höjs.


Classic
Classic
Ram med jämn bredd
Bredden av den synliga underliggaren är bara 100 mm till och med vid standardkonstruktionen.

Design
Design
Smal ram på demn fasta delen
Denna speciella version byter ut ramen för den fasta delen med ett betydligt smalare element. Ramens synliga del reduceras med 50%. Resultatet – större ljusinsläpp utan förändrade värme- och värmeledningsprestanda.

Lyft-skjutdörren GEALAN S9000 kan även ha en annan ytbehandling är vit – som alla andra produkter av GEALAN. Dörrprofilerna kan även lamineras med färgad folie med träimitation. Den inre, den yttre eller båda profilsidorna kan lamineras. GEALAN har även flera olika speciallösningar för ytbehandling av profiler: profiler tillverkade med den unika ACRYLCOLOR®--tekniken och specialskivor i aluminium. Båda lösningar har sina tydliga fördelar och kulörurvalet har praktiskt taget inga begränsningar.

image-second: 
body-second: 

Man kan fråga om sådana dörrar inte är svåröppnade. Lyft-skjutdörren GEALAN HST S9000 är mycket lätthanterad. Den kan till och med öppnas och stängas med ena handen.

Den stora glasytan och den låga tröskeln avlägsnar visuellt gränsen mellan gatan och huset; den smala glasprofilen inte bara ger konstruktionen lätthet och elegans utan även släpper igenom mer ljus vilket är särskilt viktigt i en tätort.

Information om viktiga specifikationer av terrassdörrar och fönstersystem samt deras parametrar och annan relevant information erhålls från kompetenta specialister inom GEALANs system vars kontakter finns på webbplatsen www.gealan.lt. Kunderna borde komma ihåg att byte av en olämplig terrassdörr blir betydligt dyrare än att beställa en högkvalitativ produkt från början.