Status message

The webform component multifile is not able to be displayed

Balkonginglasnin utan ramar

header-image: 
body-second-col: 
image-second: 
body-second: 
En inglasad balkong fungerar som ett extra vardagsrum i Ditt hem

En inglasad balkong ger extra utrymme och ökar avkopplingsmöjligheter i hemmet. Glaset skyddar mot vind, regn och snö, det är trivsamt på en ren balkong. Glaset verkar även bullerdämpande, t ex trafikbuller minskar med upp till hälften. Efter inglasning får balkongen ett nytt liv.

image-second: 
body-second: 
Enkelt att använda, säkert och hållbart

Balkongglaset AruTech är ett nordiskt balkongsystem utan vertikalprofiler och med skjutbara glaspartier som är lämpligt för såväl nya byggnader som äldre och renoverade byggnader.

body-second: 
Enkelt att öppna och stänga helt, putsa och sköta

Balkongglaset AruTech flyttas längs ett plan. Vid öppning och stängning flyttas glaspartier längs den övre och nedre skjutskenan. Glasöppningen kan öppnas helt genom att skjuta glaspartierna en i taget i riktning mot balkongens sidovägg. Så kan man lätt putsa glaset även på utsidan.

Enkelt att öppna och stänga helt
Enkelt att öppna och stänga helt
Enkelt att öppna och stänga helt
Enkelt att öppna och stänga helt
image-second: 
body-second: 
Säkert och hållbart

Balkongglaset AruTech är patenterat och testat med vindlast-, punktlast- och stötprov. Aluminiumprofiler samt skjut- och öppningsmekanismer är av väderbeständiga material. Balkongglaset AruTech har 10 års produktgaranti.

Glasrutorna utgörs av härdat säkerhetsglas. Balkonginglasning av AruTech uppfyller de stränga CE- kraven enligt EU-direktiv.

body-second: 
Provade

Antero (132 kg) provade balkongglaset AruTech.

Provade
Provade
Provade
body-second: 
Ljudisolerande

Stängda AruTech-balkongglas försedda med standardtätningar minskar buller med mer än 10 dB, t ex trafikbuller minskar med hälften. I utrymmet bakom balkongen minskar buller med ca 25…26 dB.

Ljudisolerande
Ljudisolerande
image-second: 
body-second: 
Håller värmen inne och stänger kylan ute vintertid – sparar energi

Enligt undersökningar kan man uppnå en genomsnittlig energibesparing på 5,9% med balkonginglasning i flerbostadshus.

image-second: 
body-second: 
Fördelar med balkongglaset AruTech:
 • Väl genomtänkt vattenavrinning
 • Säkert
 • Motstånd mot vindlast enligt standarden EN 12211
 • Glaspartiernas belastningsmotstånd enligt standarden SFS 3304
 • Glaspartiernas stötmotstånd enligt standarden EN 12600
 • Certifierad produkt
 • Europeiskt tekniskt godkännande ETA- 10/0359 har utfärdats till balkongglaset AruTech
 • Handtag på glaspartier
 • Profilerna är försedda med ändkåpor
 • Ytprofil
 • Underhållsfria hjul
body-second: 
Tekniska specifikationer av glaspartier:
 • Max vikt 60 kg
 • Max bredd 1000 mm (rekommenderade mått 550 mm – 850 mm)
 • Max höjd 2 m (vid 6 mm glas); 3 m (vid 10 mm glas)
 • Max antal partier i en „parkering“ (stället där glaspartier skjuts ihop)
 • Glastjocklek 6, 8 och 10 mm
 • Glastyp härdat klart, tonat eller matt säkerhetsglas


Tekniska specifikationer av glaspartier

Öppning

Stängning

button-area: