Gealan Lumaxx

header-image: 
body-second-col: 
image-second: 
body-second: 
25% mer glas

Modern arkitektur kännetecknas av stora fönsterkonstruktioner som skapar enorma ljusfyllda utrymmen. Även när skyddade byggnader renoveras krävs smala ramar för att bibehålla den exakta formen på historiska fönster. Med hjälp av GEALAN S 9000-systemet är smala ramar fullt applicerbara. Detta innebär användning av 25% mer glas och gör att mer ljus kan släppas in.

image-second: 
body-second: 
Betydligt mindre ram

Vid direkt jämförelse har det visat sig att GEALAN-LUMAXX-systemet är betydligt smalare jämfört med ramkonstruktioner som användes tidigare. Tidigare fönsterpostkonstruktioner (fransk båge) nådde ofta 150 mm och var bredare. Fula massiva stänger störde fönsterproportionerna och hindrade mer ljus från att komma in. Nu är, med användande av det nya systemet, smala fönsterkonstruktioner tillgängliga utan att man behöver kompromissa med komfort och säkerhet.

body-title: 
Optimerade geometriparametrar
body-second: 

När GEALAN-LUMAXX-systemet utvecklades var alla ramgeometriparametrar optimerade genom att minimera profilstorleken så mycket som möjligt. Konstruktörerna strävade även efter ett balanserat förhållande på den termiska isoleringen och statiska egenskaper liksom en strävan att få harmoni med inbyggnadselementen. Symmetriska enkla fönsterposter möjliggör ännu mer flexibilitet i fönsterkonstruktionen.

Optimerade geometriparametrar
body-title: 
Inga kompromisser
body-second: 

Trots att smala konstruktioner nu är en prioritet, var, när en ny rambåge och fönsterpostprofil utvecklades, de statiska parametrarna bevarade. Båda konstruktionerna innehåller stål vilket, beroende på dess statiska egenskaper, kan vara användbart i element upp till 2.3 m storlek (vit) och upp till 2.2 m (färgad). I kombination med STV®s limningsteknik kan elementstorlekarna nå upp till 2.5 m (vit) och upp till 2.4 m (färgad).

body-title: 
S 9000-systemplattformen
body-second: 

S 9000-profilsystemet är en modern bred konstruktion med ett installationsdjup på 82.5 mm. Förutom smala linjer är det här systemet applicerbart för alla typer av fönster, liksom ytterdörrar och lyft & skjutdörrar. S 9000-systemet är ett fullutvecklat huvudsystem som möter alla konstruktionskrav och som passar alla utvändiga byggnadskonstruktioner. Detta system är applicerbart vid alla dina projekt.

body-thermal-col: 
body-theral-value: 
thermal-value-uf: 
Uf ≈ 1,2 W/m2K 
thermal-value-ug: 
Ug ≈ 0,5 W/m2K
thermal-value-uw: 
Uw ≈ 0,77 W/m2K 
body-thermal-text: 
  • Unidad de cristal doble de 24 mm: 2k4-16-4LowE+ arg - Ug - 1,1 W/m2K, Valor total de la ventana Uw=1,3 W/m2K
  • Unidad de cristal triple de 44 mm: 3k4LowE-16TGU-4-16TGU-4LowE+arg - Ug - 0,6 W/m2K, Valor total de la ventana Uw=0,84 W/m2K
  • Unidad de cristal triple de 52 mm: 3k4LowE-20TGU-4-20TGU-4LowE+argon - Ug - 0,5 W/m2K, Valor total de la ventana Uw=0,77 W/m2K
button-area: