Glasade enheter

header-image: 

Glasningsenhet

Alla våra produkter är av hög kvalitet, de uppfyller moderna krav, och det bekräftas av certifikat.

Vårt produktsortiment omfattar endast välkända europeiska tillverkare: Guardian, Euroglass, Saint Gobain, Pilkington.

En glasningsenhet kan göras av två eller tre glas, som är hermetiskt förbundna med varandra med hjälp av en distansram. Det fria utrymmet är fyllt med en inert gas - argon, och kallas för kammare.
Den vanligaste glastjockleken är 24 mm, 44 mm, 52 mm.
Beteckningar:
2k4-16-4LowE+arg betyder 2 glas: 4 mm, ram 16 mm, 4 mm energisparande glas plus argon.
3k4LowE-16-4-16-4LowE+arg betyder 3 glas: 4 mm energisparande, ram 16 mm, 4 mm, ram 16 mm, 4 mm energisparande plus argon.

Distansramar i glasenheten

Aluminium är det vanligaste materialet, men det material är kallare än andra delar av fönstret, och av denna anledning har "varma" material som Chromatech och som betecknas DGU eller TGU, blivit populära på senare tid. De är något dyrare, men de har flera fördelar:
- lägre värmeöverföring,
- förbättrat skydd mot kondens.
Standardfärg är 7035 grå enligt RAL-katalogen, det går också att beställa 8016, 8003, 9005.

Huvudtyper

Energisparande (LowE)

Energisnålt glas i en glasenhet med specialbeläggning gör det möjligt att reflektera från 40 till 70 % av värmen tillbaka in i rummet, vilket är omöjligt vid användning av vanliga glas. Det är möjligt att använda två av dessa glas i trippelglasenheter och de är betecknade LowE.

Värmeledningsförmåga uttrycks av värmegenomgångskoefficienten (W/m2K). Ju lägre dess värde, desto varmare är glasenheten.

Jämförelsetabell:

Ljudisolerande (SR)

Det är tillåtet att använda glas med olika tjocklekar, samt av tjockleken 6 eller 8 mm, för att öka ljudisoleringen. Avståndet mellan dem bör vara så stort som möjligt

För en mer påtaglig effekt använder vi laminerat glas med en ljudisolerande film, som betecknas (SR).

Solreflekterande (ton, Stopsol, SN)

Numera används solreflekterande glas med en speciell beläggning i glasenheter, vilket minskar överföringen av solenergi. De kan vara transparenta SN70/41 och SN51/28, tonade - brons eller grå, samt spegel, som är färglösa och brons (Stopsol).

Stöttålig

Härdad (temp)

Härdat glas är resistent mot extrema temperaturer och stötar. Skyddsegenskaperna bildas vid uppvärmning till hög temperatur och sedan momentan kylning. Om de ändå går sönder så smulas de sönder till ofarliga fragment med trubbiga kanter.

Laminerad

Dessa glas är sammanfogade med en speciell film. De liknar vanliga, men faller inte isär när de skadas, eftersom de hålls fast av en film. Vi rekommenderar oftast följande kombinationer:

Energibesparande, tonade och andra varianter används i sammansättningen av laminat.

Förstärkt (arm)

Inuti det förstärkta glaset finns ett trådnät som fångar upp fragmenten ifall glaset går sönder. Förstärkning förhindrar spridning av brand och rök.

Dekorativt (dekor)

Frostat eller mönstrat glas kan installeras för att skapa avskildhet i dörrar och fönster.

Vi erbjuder ett brett sortiment: Crepi, Kura, T-41, T-43, T-44, T-59, T-73, T-86, Diamante, Delta, Silvit, Chinchila, Krizet, Flutis, Konfeta Kruopos. Innan du gör en beställning, kontakta en säljare.

Kondens

Kondens kan bildas på den yttre glasytan när glasets yttemperatur är under omgivningens temperatur. Risken att kondens uppstår på den yttre ytan av glasningsenheten beror på värmeöverföringskoefficienten för glasningsenheten, relativ luftfuktighet, luftrörelser vid glasningsenhetens yta samt temperaturen på luften ute och inne.
I vissa fall kan en glasningsenhet med god värmeisolering få kondens på glasets yttre yta när den relativa luftfuktigheten i utomhusluften är hög och utomhustemperaturen är högre än temperaturen på glasytan. Med andra ord, vi värmer inte upp gatan. Detta fenomen är ganska sällsynt och förekommer oftare på husets norrsida. När väderförhållandena ändras försvinner kondensen.
Om ingen kondens observeras i andra lägenheter – så kan det bero på att det där används fönster med sämre värmeisolering, och det gör att värmen inte hålls kvar i rummet.
Kondens på glasytan inne i rummet uppstår på grund av otillräcklig luftcirkulation nära glasytan, till exempel orsakat av gardiner, persienner, djupa valv, blomkrukor, ogynnsamt placerade element eller hög luftfuktighet i rummet o.s.v.
Om det uppstår imma på en ruta inuti en glasningsenhet kan denna vara defekt och måste bytas ut under garantitiden.

För mer information, vänligen kontakta den filial av Arutech Parimad Aknad OÜ som passar dig.

body-second-col: 
images-and-table: 
button-area: