Glasade enheter

header-image: 

Eftersom produktens yta till största delen utgörs av den glasade enheten och då ramen och karmen har ungefär samma värmeledningsförmåga, så är isolerings förmågan hos flerglasenheten avgörande.

I vår produktion använder vi huvudsakligen 3 typer av flerglasenheter:

2к4-16sel arg
En sluten glasad enhet, som består av två glas med tjockleken 4 mm var och avståndet mellan dem är 16 mm. Det ena glaset är försett med en tunn metallbeläggning, som reflekterar värmestrålarna tillbaka in i bostaden. Utrymmet mellan glasen är fyllt med argon, som också ökar isoleringsförmågan hos tvåglasenheten. Tjockleken för ett komplett 2-glasfönster är: 4 mm + 16 mm + 4 mm = 24 mm. Värmeledningstalet för ett sådant flerglasfönster är 1,1 W/m2K.
3к4-14argon-4sel-14arg-4sel
En sluten glasad enhet, som består av 3 glas med tjockleken 4 mm var där är ett av glasen är standard och de övriga två speciella. Avståndet mellan glasen är 14 mm. Båda spalterna är fyllda med argon. Tjockleken för ett komplett fönster är: 4 mm + 14 mm + 4 mm + 14 mm + +4 mm = 40 mm. Värmeledningstalet för ett sådant 3-glasfönster är 0.6 W/m2K.
3к4-16TGI argon-4sel-16TGI argon-4sel
Treglasad enhet 44 mm tjock med plastram. En sluten glasad enhet som består av 3 glas med tjockleken 4 mm var där är ett av glasen är standard och de övriga två speciella. Avståndet mellan glasen är 16 mm. Båda spalterna är fyllda med argon. Tjockleken för ett komplett fönster är: 4 mm + 16 mm + 4 mm + 16 mm + 4 mm = 44 mm. Värmeledningstalet för ett sådant 3-glasfönster är 0.5 W/m2K.

Eftersom olika fönsterramar med olika profiler och geometri har olika värden, anges vanligen för kunden värdet för hela fönstret.

Värmeledningstalet för hela fönstret beräknas enligt nedan:

Uw = (AgUg + AfUf + IgFg ) / (Ag + Af),

där:

  • Profilen – f
  • Flerglasenheten - g
  • Värmeledningstalet - U
  • Ig – Längden för glasets ytterkontur
  • F – linjär faktor för värmeledningstalet i gränslinjen mellan multiglasenheten och fönsterbågen
  • А – area
body-second-col: 
images-and-table: 
button-area: