Modeller

header-image: 
body-second-col: 
image-second: 
body-second: 

Fönstret öppnas inåt "Uppifrån" och "Från höger" (från höger till vänster). Också möjligt "Från vänster" (från vänster till höger)

image-second: 
body-second: 

Fönstret öppnas inåt bara "Uppifrån", används otfast i fall med för breda fönsterbågar

image-second: 
body-second: 

Fönstret öppnas inåt "Från höger" (från höger till vänster)

image-second: 
body-second: 

Blindfönstret – öppnas inte. Kan tillverkas med falska bågar (som finns, men öppnas inte)

image-second: 
body-second: 

Ytter- och balkongdörrar. Kan öppnas både inåt och utåt.

button-area: