Status message

The webform component multifile is not able to be displayed

Nordline

header-image: 

Fönster / Nordiska, snygga, varma och säkra

Förutom europeiska fönster med U-värde på upp till 0,77 W/m2K tillverkar företaget nu även fönster avsedda för nordiska förhållanden, med U-värde på upp till 0,9 W/m2K.

body-second-col: 
image-second: 
body-second: 

6 olika öppningssätt är tillgängliga. Dessutom har Arutech startat en ny produktionslinje för vikdörrar och HST skjutdörrar.

För närvarande är vi det enda företaget i Estland som tillverkar fönster av nordisk typ.

Vi erbjuder Nordline-profilen till mycket rimliga priser.

Den nordiska modellen tryggar optimal värmeisoleringsförmåga och lugnande tysthet innanför väggarna. De senaste teknologierna inom fönstertillverkning garanterar utmärkt inbrottsskydd och skyddar Din egendom mot objudna gäster. Och allt detta med den vackra designen som utmärker den nordiska modellen. En kombination av estetiskt utseende och suveräna systemegenskaper.

Nordisk linje – Dina förmåner:
 • Karmtjocklek 120 mm; ramtjocklek 70 mm
 • Standardkombinationens U-värde: Uw=1,2 W/m2K
 • Treglasrutans U-värde: Uw=0,9 W/m2K
 • Isoleringsrutans tjocklek upp till 40 mm
 • Modern design med avrundade hörn
 • Kan även utföras med övertäckt, osynligt dränagesystem
 • Fyra- och femkammarssystem som standardversion
body-title: 
Nordline Profiler
body-second: 

Nord-line 140x31
Nord-line 140x31

Nord-line 140x35
Nord-line 140x35

Nord-line
Nord-line
body-title: 
Nordline Modeller
body-second: 
1. Projecting top hung
  Bredd
 • min: 293
 • max: 1500
  Höjd
 • min: 205
 • max: 1325
2. Top swing reversible
  Bredd
 • min: 293
 • max: 1500
  Höjd
 • min: 274
 • max: 1574
3. Side swing reversible
  Bredd
 • min: 322
 • max: 847
  Höjd
 • min: 293
 • max: 1900
4. Projecting side hung
  Bredd
 • min: 398
 • max: 820
  Höjd
 • min: 293
 • max: 1900
5. Side hung
  Bredd
 • min: 350
 • max: 1100
  Höjd
 • min: 293
 • max: 1900

Side hung Video

Top Swing Video

button-area: