Våra ideologi

  • Vi har skapat ett företag, som ska vara det bästa och ständigt förbättras. Vi strävar efter att vara det vänligaste, mest korrekta och precisa företaget. Arbetet ska utföras snabbt och effektivt.
  • Vi är alla ansvariga för de som arbetar med oss. Arbetet ska ge en känsla av tillfredsställelse för ett bra resultat och stolthet över att alla är medlemmar i ett team med klara, begripliga och erkända mål. Ledningen måste vara rättvis. De anställda ska ha möjlighet att uttrycka sina önskningar och klagomål. Chefer på alla nivåer ska vara kompetenta och ärliga. Vi ska skapa en miljö där personalen belönas och utvecklas och där varje anställd betraktas son en egen individ. Vi ska vara öppna för nya idéer och uppmuntra kreativa idéer och förslag. Relationer mellan anställda ska baseras på ärlighet, förnuft, förståelse och ömsesidig respekt.
  • I vår verksamhet är vi också ansvariga mot samhället och vi utövar inflytande på samhället. Vi ska vara anständiga medborgare. Vi ska stödja våra nära och kära samt främja välgörenhetsorganisationer.
  • Verksamheten måste generera gott resultat. Det är nödvändigt att skapa reserver för att klara svåra tider, för att investera i ny utrustning, för att utvidga verksamheten, för att bygga nya produktionsanläggningar, för att utveckla och lansera nya produkter.